Možnost KLIENTSKÝCH ZMĚN do června 2020 instagram facebook

MCG DEV Slavkov, a.s.
REZIDENCE SLOVANSKÁ, Slavkov u Brna

FINANCOVÁNÍ KUPNÍ CENY KLIENTEM

150.000,- Kč
rezervační poplatek; úhrada před podpisem rezervační smlouvy; kauce se v plné výši započítává vůči úhrady části kupní ceny u Smlouvy o smlouvě budoucí.

20% z KC
úhrada do 10 dnů ode dne podpisu SoSBK (rezervační poplatek odečten v plné výši). SoSB bude uzavřena po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

30 % z KC
úhrada na základě písemného prohlášení prodávajícího o ukončení prací na hrubé stavbě + střechy.

40 % z KC
úhrada po podání na návrhu na vklad rozestavěné jednotky do KN, pokud to bude možné společně se zástavní smlouvou, jinak ihned po zápisu do KN.

10 % z KC
úhrada nejpozději ke dni podpisu Kupní smlouvy, tzn. po kolaudaci a zápisu do KN.

BKS budoucí kupní smlouva

KC kupní cena

Pokud bude mít klient financování KC zajištěno hypotečním úvěrem se specifickými podmínkami uvolnění peněz, budeme se snažit v individuálních případech vyjít vstříc.

Pokud bude mít investor úvěr, pak zajistíme výmaz v době podání návrhu na vklad do KN.

V Brně dne 15.2.2019

 

 

 

 

Top